Wat de heren in Den Haag ook proberen ons te laten geloven, het ziet er niet naar uit, dat de economie de komende jaren nog gaat groeien. Twee banken hebben recentelijk rapporten uitgebracht met hun visie op de toekomst. Uit deze rapporten kun je in ieder geval opmaken, dat je als ondernemer eerder moet gaan denken aan een krimpscenario dan aan een groeiscenario. Tijdig overstappen van het ene realiteit naar de andere kan je voor een faillissement behoeden.

Onze manier van denken moet hiervoor veranderen. Een groot bedrijf hoeft niet altijd meer te verdienen dan een klein bedrijf en krimpen hoeft niet altijd minder winst te betekenen. De volgende stelling kan ik niet onderbouwen, omdat ik er geen onderzoek naar heb kunnen vinden, maar ik geloof er toch in: de meeste ondernemingen die te maken hebben met dalende omzetten in deze tijd komen in de problemen, omdat men bij begroten te optimistisch is geweest. Veel mensen hoor ik zeggen: ”Na regen komt zonneschijn”, maar het is de vraag of dat altijd geldt. Bij een slecht jaar begroten ondernemers dikwijls een iets hogere omzet, omdat het afgelopen jaar zo slecht is geweest.

Die zonneschijn kan echter wel eens op zich laten wachten. En in uw branche komt-ie misschien wel helemaal niet meer zo helder terug als vroeger. Gaat het niet voorspoedig in uw bedrijf op dit moment? Ga er gerust van uit dat het nog wel eens een aantal jaren kan duren voor het echt beter wordt. Maak een begroting die is gebaseerd om een gelijkblijvende of zelfs dalende omzet. Bedenk vervolgens hoe u uw bedrijf toch gewoon kunt laten functioneren:

houdt uw vaste kosten zo laag mogelijk;
houdt uw personeelsbestand zo klein mogelijk en huur in wanneer nodig;
ga tot het uiterste met het automatiseren van uw productie;
onderzoek uw mogelijkheden en investeer in internettoepassingen (websites en apps);
bespaar, maar blijf innoveren en investeren, het is uw toekomst;
wees kritisch naar elke activiteit in uw bedrijf die geen verband houdt met uw productie;
investeer in netwerken (geen kabels, maar contacten met potentiële klanten) en social media;

Waarom heb ik er geen vertrouwen in, dat de nabije toekomst verbetering brengt? Er zijn teveel tekenen die daarop wijzen. De ING bracht enige tijd geleden “Ondernemen naar 2020” uit en de Rabo-bank presenteerde haar visie op de detailhandel in Nederland met “Retail 4.0 = VOC”.

Beide rapporten geven overduidelijk aan, dat er de komende jaren veel gaat veranderen in de Nederlandse (maar mogelijk ook Europese) economie. Voor veel (kleinere) ondernemers zal dat wellicht té veel zijn. Het ING-rapport toont aan, dat de groei er voorlopig uit is. In een grafiek laat het ING-rapport onder andere zien, dat de groei van het binnenlands bruto product (BBP, wat wij met zijn allen produceren) sinds 1950 gemiddeld gedaald is van 4,8% per jaar naar 1% tot 1,5% op dit moment. Of dat laatste cijfer realistisch is moet nog maar blijken, want de afgelopen drie jaren heeft de BBP alleen maar een negatieve groei laten zien. Als je de lijn doortrekt (dat noemen we een ‘technische analyse’) is de groei er over een jaar of tien helemaal uit.

Oorzaak voor deze verminderde groeivoorspelling is enerzijds het naijlende effect van de recessie en anderzijds de verminderde groei van de bevolking. Trends die ondernemers in de toekomst volgens de bank oplossingen kunnen bieden zijn met name demografische veranderingen (andere doelgroep?), duurzaamheid (langere product life cycles), internet (efficiëntere productie), technologie (idem) en internationalisering (anderee afzetmarkten).

Het Rabo-rapport zal ik in een volgende blog bespreken, omdat die vooral gaat over de kansen en bedreigingen van de retail.

Wilt u – na uw en mijn vakantie – eens geheel vrijblijvend praten over een aangepaste strategie voor uw bedrijf, neem gerust contact op!